Co umíme my?

 • Jsme schopni aktivovat malou skupinu lidí s velkými zkušenostmi a kontakty, abychom pro Vás zajistili cokoliv od prosté rady až po úplnou realizaci následujících řešení:

  1. Návrh nastavení účetnictví společnosti, včetně návrhu účetní osnovy, s možností vedení účetnictví.

  2. Periodické monitorování a analýza výsledků hospodaření firmy. 

  3. Návrh struktury nákladových a výnosových středisek v závislosti na struktuře příjmů a výdajů. 

  4. Návrh struktury reportingu v kombinaci účetních a dalších informací jako podklad k efektivnímu řízení firmy. 

  5. Návrh Obchodního plánu (Business plan) na 3 roky se strukturovanými výnosy a náklady. 

  6. Doporučení k nastavení interních procesů ve firmě. 

  7. Doporučení k obchodní strategii firmy. 

  8. Návrh optimalizace vazeb a finančních toků mezi firmou a jejími dceřinými či sesterskými společnostmi. 

  9. Příprava podkladů pro investory či věřitele. 

  10. Návrh finančních plánů projektů včetně propočtů ekonomické efektivnosti investic. 

  11. Analýza konkurence. 

  12. Řízení rizika v odběratelsko – dodavatelských vztazích.